Povinné ručení sazby

Srovnání sazeb povinného ručení

Porovnejte si ceny povinného ručení od jednotlivých pojišťoven. Zadejte údaje do následují kalkulačky a vypočtěte si sazbu povinného ručení na rok 2009. Po stisknutí tlačítka "Srovnej nabídky pojišťoven" se zobrazí tabulka srovnání sazeb, kde získáte základní informace o pojištění vozidla a můžete si ho ihned sjednat.

 

Povinné ručení porovnání

Porovnejte nabídky povinného ručení všech pojišťoven a získejte online přehled o aktuálních sazbách.

Vozidlo

ccm
kW
kg

Pojistník

Provozovatel

Údaje o pojistce
Zvolte si nejlevnější povinné ručení!

Neztrácejte čas zjišťováním sazeb u jednotlivých pojišťoven. Nabízíme Vám porovnání povinného ručení v jednoduché kalkulačce. Na základě zadaných vstupních parametrů o vašem vozidle, Vám srovnávač.cz nabídne porovnání povinného ručení během okamžiku. A to nejen porovnání povinného ručení, ale také sjednání nejlevnějšího povinného ručení. Zajišťujeme pro Vás také následný servis u smluv povinného ručení, takže se na nás můžete s důvěrou obrátit, pokud potřebujete změnu pojistné smlouvy nebo jen zaslat novou zelenou kartu.

Povinné ručení porovnání!

Na rozdíl od konkurenčních společností jsou sazby v porovnání povinného ručení konečné. Navíc je většina slev trvalá, takže budete mít nejlevnější povinné ručení i v dalších letech. Každým rokem navíc nabízíme zasílání aktuálních sazeb povinného ručení, takže budete vždy informování o nejlevnějších nabídkách. Naše bezplatná služba pro povinné ručení porovnání funguje již několik let a jsme specialisté na pojištění vozidel. Můžete se přesvědčit! Srovnejte si ceník Vaší pojišťovny a zjistíte, že Vám nejlevnější povinné ručení pro Váš vůz můžete sjednat právě u nás.

S námi při výběru povinného ručení opravdu ušetříte. Navíc máte jistotu, že smlouva povinného ručení bude vždy přímo s pojišťovnou a že platby za povinné ručení hradíte přímo na účty jednotlivých pojišťoven. Dříve než se rozhodnete pro nejvýhodnější nabídku nejlevnějšího povinného ručení, ověřte si náš kvalitní servis. Naši zákazníci nemusí trávit čas zbytečnými hovory na infolinkách pojišťoven, protože se o ně naši kvalifikovaní pracovníci rádi postarají. Jsme hrdí, že Vám můžeme nabízet povinné ručení nejlevněji.

Tým Srovnávač.cz

 

Povinné ručení

Povinné ručení je pojištění, které je ze zákona povinen uzavřít vlastník vozidla. Sjednat povinné ručení neboli zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je základní povinností každého majitele motorového vozidla. V případě nesplnění této povinnosti, hrozí majiteli pokuta až do výše 20 000 Kč. Navíc ten, kdo neuzavře povinné ručení a způsobí vozidlem druhému škodu na zdraví nebo na majetku, bude muset uhradit veškerou škodu z vlastních prostředků. Základním smyslem povinné ručení je zajistit pojistnou ochranu škody spáchané motorovým vozidlem. Povinné ručení Vám ale nikdy neuhradí škody na vašem voze. Proti škodám, které Vašemu vozu způsobí živly, vzniknou v důsledku havárie, odcizení nebo neoprávněného užití vozidla, Vás ochrání havarijní pojištění. To sice není povinné, ale uzavřít je se určitě vyplatí hlavně u novějších vozidel, kde se i oprava banality může vyšplhat do desítek tisíc korun.

Plnění z pojištění

Povinné ručení pokrývá všechny škody způsobené provozem motorového vozidla druhé osobě do výše sjednaného limitu. Nikdy Vám ale neuhradí škodu na Vašem vozidle. K tomu slouží havarijní pojištění. Zákonné pojištění se rovněž nevztahuje na škodu na zdraví řidiče, který nehodu způsobil. Povinné ručeni hradí oprávněné a prokázané nároky na náhradu těchto škod:
 • škody na zdraví nebo usmrcením:
  bolestné, ztížení společenského uplatnění, ztráta na výdělku po dobu a po skončení pracovní neschopnosti, ztráta na důchodu, účelně vynaložené náklady na léčení, náklady na výživu pozůstalých a přiměřené náklady pohřbu
 • věcné škody:
  skutečná škoda na věci včetně nákladů, spojených s jejím odstraňováním (např. odtah poškozeného vozidla, náhradní doprava z místa nehody do místa bydliště, půjčovné apod.)
 • škody, které mají povahu ušlého zisku
 • účelně vynaložené náklady na právní zastoupení poškozeného při uplatňování jeho nároků na náhradu škody
 • náklady léčení zraněného vynaložené zdravotní pojišťovnou

Povinné ručení a pojišťovna: povinnost pojišťovny vůči pojistníkovi

Zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nedávno prošlo novelizací, která zcela ruší povinnost pojišťoven vydávat doklad o pojištění vozu, který byl řidič povinen předložit při registraci vozidla nebo byl po řidiči požadován Policií ČR v rámci silniční kontroly. Pojišťovny tak na nově sjednané povinné ručení vystavují jako jediný doklad o sjednaném pojištění pouze tzv. zelenou kartu, kterou lze charakterizovat jako mezinárodní osvědčení prokazující uzavřené povinné ručení vozidla.

Aby Vám vznikl nárok na plnění v případě nehody či jiného poškození vozidla, a aby Vám pojišťovna případnou škodu uhradila, musí být splněno několik předpokladů:
 • škodná událost nastala v době, ve které bylo v platnosti Vaše povinné ručení
 • škodná událost nevznikne v důsledku Vašeho zavinění
 • škodná událost nastane na území těchto států: Albánie, Andora, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Írán, Izrael, Irsko, Island, Jugoslávie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldávie, Monako, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Velká Británie, Německo, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina a Vatikán

Ze zákona vznikají výluky z povinnosti pojišťovny plnit. Pojišťovna nehradí především v případech:

 • škody na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena
 • náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění (péče) nebo důchodů ze zákonného pojištění v důsledku škody na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena
 • škody, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena
 • škody, kterou utrpěl jeho manžel nebo osoby, které s ním žily v době vzniku škodné události ve společné domácnosti
 • škody na věcech přepravovaných tímto vozidlem (s výjimkou škody způsobené na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době škodné události na sobě nebo u sebe)
 • škody vzniklé mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, nebyly-li způsobeny provozem jiného vozidla
 • škody vzniklé manipulací s nákladem stojícího vozidla
 • jiné škody než újmu na zdraví způsobenou vlastníku vozidla provozem jeho vozidla, které řídila jiná osoba
 • škody způsobené provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou škody způsobené při takovéto účasti, jestliže je řidič při závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích

Kdy zaniká povinné ručení

Uzavřít povinné ručení je poměrně snadné a to především existenci webových portálů, které se zaměřují na online povinné ručení a na jeho sjednání, které šetří Váš čas a i peníze. V případě, že se rozhodnete zákonné pojištění vypovědět, tak snadné jako při sjednání to být vždy nemusí. Povinné ručení se uzavírá zpravidla na dobu jednoho roku s automatickým prodloužením a různou frekvencí splátek (ročně, pololetně, čtvrtletně). Například změnu pojišťovny lze tedy provést pouze k výročnímu dni, kdy jste si sjednali povinné ručení, s tím, že původní pojistná smlouva byla řádně ukončena. Výpověď pojistné smlouvy musí provést pojistník tak, aby byla doručena pojišťovně nejpozději šest týdnů před výročním dnem pojištění. V případě promeškání této lhůty bude smlouva ukončena až k následujícímu výročnímu dni. Nově uzavřené povinné ručení můžete také vypovědět do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Výpovědní lhůta je osmidenní. Vypovědět smlouvu uzavřenou na povinné ručení lze také v případě vyřazení vozidla z evidence vozidel (i dočasného). Při vyřazení vozidla je nutné odevzdat registrační značky (dříve SPZ) a zaplatit poplatek ve výši 100,- Kč.
Další příčiny zániku: dohoda s pojišťovnou fyzický zánik vozidla, odcizení vozidla, nezaplacení dlužného pojistného ani při upomínce, uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno povinné ručení online nebo na pobočce , prodej vozidla (při každé změně vlastníka vozidla povinné ručení zaniká oznámením změny vlastníka pojišťovně).

Kontakt

Nenašli jste potřebné informace? Chcete raději osobní schůzku? Neváhejte zavolat

infolinka povinného ručení
tel: 603 92 92 33
PO - PÁ 9.00 - 19.00
Nebojte se zavolat